ลำดับ ระบบ
1 ระบบนำเข้าข้อมูลหน้าห้องประชุม
2 นำเข้าภาพประชาสัมพันธ์
3 นำเข้าวิดีโอประชาสัมพันธ์หน้า Authen
4 ตารางปฏิทินการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา
5 ตารางรวมห้องประชุมกรรมาธิการ
6 ตารางสรุปการให้บริการห้อง IT Service
7 รายชื่อบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
8 รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
9 IPTV1
10 ตารางปฏิทินการประชุมของบุคลากร
11 ตารางปฏิทินการประชุมทั้งหมด
***** 12 ***** ***** ตารางปฏิทินการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (สำหรับเจ้าหน้าที่กรรมาธิการ/ผู้ติดตาม) *****